historia antykultury
POJĘCIA

 

Podstawową techniką antykultury jest zacieranie lub odwracanie znaczeń pojęć utrwalonych w języku kultury. Dla kultury i dla antykultury takie pojęcia jak wolność, równość, sprawiedliwość, tolerancja, własność, praca, zabawa, sztuka, kultura, dobrobyt, demokracja, kapitalizm itp. mają zupełnie różne znaczenia. W rezultacie antykultura i kultura posługując się tym samym językiem i tymi samymi pojęciami mówią to samo, ale mają na myśli zupełnie coś innego. Jakakolwiek dyskusja między kulturą i antykulturą na poziomie języka rozumianego intuicyjnie jest więc niemożliwa. Dlatego przedstawienie mechanizmu i historii antykultury wymaga najpierw określenia, jaka jest rzeczywista treść używanych przez nią pojęć. Nie chodzi przy tym o ich definicje filozoficzne - ideologia to nie filozofia, ale narzędzie walki o władzę - ale o ich wymiar praktyczny.

Ten dział podzielony jest na kilka części. Pierwsza omawia podstawowe pojęcia ogólne, w kolejnych wyjaśnione jest znaczenie pojęć opisujących bardziej złożone zjawiska społeczne.

Antykultura sama siebie uważa za ideologię wolności, ideologię wyzwolenia człowieka spod wszelkich form zniewolenia, ponieważ tylko pod tym warunkiem człowiek może rozwinąć wszystkie swoje możliwości i osiągnąć pełnię człowieczeństwa.
Najpierw więc należy ustalić, co antykultura rozumie pod pojęciem wolności i jak to rozumienie powstało. Cała reszta antykultury jest już tylko pochodną tego zasadniczego rozumienia wolności.

 

/w opracowaniu/