ARTYŚCI . MONOGRAFIE . PIGUŁKI . PREZENTACJE . MUZEA I GALERIE . SZKOŁY ARTYSTYCZNE . KURSY I WARSZTATY . FILMY . ILUSTROWANY SŁOWNIK SZTUKI . MAPA WITRYNY . TABLICE I KARTY , FORUM

 

 
WITAJ W DOBRYM TOWARZYSTWIE
forum

e-mail: artstory@artstory.com.pl

poznaj różne punkty widzenia:

wPolityceniezależnafrondagoogleyoutubekrytyka politycznawirtualna polskaonet

UWAGA - STRONA BARDZO TOKSYCZNA - WSTĘP NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

DZIAŁY WITRYNY

 

DLACZEGO HISTORIA SZTUKI JEST KRÓLOWĄ NAUK?

Nazywam się Krzysztof Karoń. Witam w najlepszej i najrzetelniejszej na świecie witrynie poświęconej historii kultury i sztuki - tylko bowiem w tej witrynie dowiecie się, czym jest naprawdę sztuka współczesna. Zacznijmy od tytułowego pytania, które u wielu wzbudziło tylko ironiczny uśmiech...

Istnieje mnóstwo dziedzin, w których można zostać wybitnym specjalistą, nie mając najmniejszego pojęcia o sztuce i jej historii, np. fizyka, matematyka, termodynamika, uprawa ziemi, hodowla zwierząt, medycyna, prawo, administracja itp. itd. Tymczasem żeby zrozumieć sztukę i jej historię (tzn. nie tylko poznać fakty, ale potrafić je interpretować) trzeba mieć chociażby orientacyjną wiedzę z historii powszechnej, filozofii, psychologii, psychiatrii, matematyki, fizyki mikrocząsteczek, chemii, alchemii, religii, magii, astrologii, astronomii, medycyny, biologii, geologii, archeologii, etnografii, antropologii, językoznawstwa, teorii ekonomicznych i społecznych, socjologii, teorii wychowania, doktryn politycznych, estetyki...

Historyk sztuki musi być wszechstronnie wykształcony, inaczej może być tylko archiwistą...TEORIA KRYTYCZNA I TEORIA ARTYSTYCZNA

Teoria krytyczna jest dominującą ideologii współczesnego świata. Powstała niemal 80 lat temu i w drugiej połowie XX wieku przeorała psychikę wielu kolejnych pokoleń. Nie ma dziedziny życia indywidualnego, społecznego, politycznego czy naukowego, która nie zostałaby przez nią ukszałtowana. O dziwo, teoria ta najwcześniej zdominowała sztukę - powojenna awangarda jest bez wyjątku jej produktem. Mimo to większość z nas nie zna ani założeń, ani celu, ani historii, ani praktyki teorii krytycznej.
Dlaczego? Właśnie dlatego - ideologia staje się dominująca, gdy przenika do podświadomości, gdy zaczyna się nią oddychać, gdy staje się czymś tak oczywistym, jak powietrze. Szczególnie w epoce manifestacyjnego indywidualizmu nikt nie chce mieć poczucia, że ulega, podporządkowuje się, daje sobą manipulować, robi coś, czego naprawdę nie chce, a więc ktoś naprawdę genialny wymyślił krytyczny slogan reklamowy:
bądź sobą, wybierz pepsi...

Obok schemat historii teorii krytycznej, opis dalej >>>TOLERANCJA REPRESYWNA HERBERTA MARCUSE

W 1964 r. Herbert Marcuse, ideolog teorii krytycznej, opublikował przeznaczoną dla szerokiego odbiorcy książkę pt. „Człowiek jednowymiarowy”, która stała się miłosnym podręcznikiem ruchu hipisowskiego. Rok później w zbiorze pt. „Krytyka czystej tolerancji” ukazał się esej Marcusego pt. „Tolerancja represywna” adresowany do wąskiego kręgu studentów Brandeis University.
W eseju tym Marcuse stwierdza, że tradycyjna tolerancja chroniąca interesy mniejszości utraciła rację bytu. Reakcyjna większość tolerując postępowe mniejszości rozbraja ich potencjał rewolucyjny i skłania je do tolerowania reakcyjnych poglądów. Tym samym tradycyjna tolerancja jest sprzeczna z ideą postępu.
W nowej rzeczywistości potrzebna jest nowa "tolerancja represywna" – tolerancja dla postępowej lewicy, połączona z rewolucyjną przemocą i nietolerancją dla reakcyjnej prawicy, instytucji społecznych i antysocjalistycznej opozycji.
Celem tolerancji jest obiektywna prawda. Depozytariuszem tej prawdy są rewolucyjne mniejszości (rasowe, światopoglądowe, seksualne), a reakcyjna większość powinna być przez te mniejszości reedukowana. Rewolucyjna mniejszość jest historycznie upoważniona do zduszenia konserwatywnej większości i reakcyjnych poglądów.
Obiektywna prawda ma być ustalana w toku dyskusji poglądów prowadzonej przez wybitne jednostki i uczestników różnych organizacji, ale – jak wynika z definicji tolerancji represywnej – lewica ma prawo do reedukacji reakcyjnej prawicy i do tłumienia poglądów szkodliwych i niebezpiecznych. Jednym słowem – lewica ma prawo do tłumienia odmiennych poglądów, a więc obiektywna prawda i zasady życia społecznego mają być ustanawiane przez zgodny chór postępowych mniejszości uprawnionych do rewolucyjnej przemocy.

Pamiętaj - kary więzienia za głoszenie poglądów niezgodnych z poglądami mniejszości są więc przejawem tolerancji.  DLACZEGO PODSTAWĄ SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ JEST ESTETYKA?

Przez dwa stulecia historii estetyki ludzie przyzwyczaili się traktować ją jako wzniosłą refleksję o sztuce i pięknie i kiedy w połowie XX wieku sztuka współczesna definitywnie odrzuciła pojęcie piękna, wydawało się, że estetyka umarła. Tymczasem estetyka wcale nie umarła, ale zapadła w śpiączkę (a może schowała się przed hunwejbinami) spowodowaną nie przez artystów, lecz przez filozofów, którzy zeszli na manowce pięknoduchowskiej paplaniny z prostej drogi wskazanej przez Platona – i to nie w jego metafizyce czy teorii form, ale w koncepcji państwa. To Platon pierwszy zauważył, że najbardziej abstrakcyjna ze wszystkich sztuk - muzyka - najsilniej kształtuje ludzką psychikę, a zatem ma istotny wpływ na życie społeczne.
Związek między Platonem a artystami współczesnymi jest bezpośredni, chociaż odwrotny – artystów współczesnych nie interesuje piękno, ale rewolucja. I to rewolucja estetyczna. >>> NOWY TEKST O ESTETYCE >>>JOHN CAGE, ALEATORYZM, CHAOS, I CHING

Gdybym miał wskazać artystę, który wywarł największy wpływ na powstanie, rozwój i charakter sztuki współczesnej, to byłby nim niewątpliwie John Cage (1912-1992). Cage studiował u Arnolda Schoenberga i postawy tych dwóch twórców ilustrują przepaść, jaka dzieli awangardą modernistyczną i współczesną awangardą antykulturową. Historia Cage'a i jego sztuki jest przykładem przenikania się takich elementów, jak prymitywistyczny, antycywilizacyjny anarchizm amerykański tradycji Emersona i Thoreau, teorii krytycznej i filozofii Wschodu jako alternatywy dla europejskiego racjonalizmu. Cage był artystą interdyscyplinarnym, dał początek happeningowi i konceptualizmowi, organizował pierwsze performance, zrewolucjonizował dziedzinę muzyki, ale jego znaczenie polega przede wszystkim na doprowadzeniu do skrajności paradoksu sztuki współczesnej - uwolniona z kajdan kulturowych konwencji sztuka powraca do natury, ale istotą natury jest entropia, a jej rezultatem chaos. Tymczasem Indywidualność artysty manifestuje się tylko przez sposób kształtowania formy, a nie przez jej destrukcję. Czysta destrukcja jest śmiertelnie nudna.KRÓTKA HISTORIA SZTUKI KRYTYCZNEJ

 

MORDOWANIE WRÓBLEWSKIEGO

Ponieważ w ostatnim czasie pojawiło się kilka publikacji i odbyło kilka dyskusji na temat tzw. sztuki krytycznej, których wspólną cechą jest całkowite pomijanie historycznych i ideologicznych źródeł tego zjawiska, ta krótka historia pozwala ujrzeć to socjotechniczne zjawisko we właściwym kontekście.

W dalszym ciągu bardzo polecam lekturę recenzji ze skandalicznej wystawy twórczości Andrzeja Wróblewskiego w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Rodzaj przeprowadzonej tam manipulacji ilustruje poniższa próbka "ikonologiczna".


CIEKAWOSTKA DLA DOCIEKLIWYCH
Intepretacja dzieła sztuki wymaga znajomości właściwych epoce i stylowi konwencji estetycznych, ale również jego historycznego i faktograficznego kontekstu. Odczytywanie prawdziwej treści i znaczeń dzieła sztuki jest celem ikonologii, ale i OBOWIĄZKIEM historyka sztuki, który pod tym względem powinien pomagać szerokiej publiczności w zrozumieniu dzieła, jego przesłania i zamysłu artysty.

Jeden z namalowanych w 1949 r. przez Andrzeja Wróblewskiego, przejmujących obrazów przedstawiających egzekucję, prezentowany jest w wielu opracowaniach pod tytułem ":Rozstrzeliwanie z gestapowcem" - również na wystawie RECTO/VERSO w warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Tytuł dzieła sugeruje, że jest ono reminiscencją doświadczeń autora z czasów II wojny światowej, kiedy to Polaków rozstrzeliwali Niemcy (co oczywiście miało miejsce).
Powyżej przedstawiam nieco rozjaśnioną reprodukcję "Rozstrzelania z gestapowcem" (z prawej), na której lepiej widać kolory munduru, oraz fragment ilustracji wykonanej w 2004 r. dla ukraińsko-rosyjskiej firmy specjalizującej się od 1994 r. w produkcji miniatur historycznego umundurowania różnych formacji wojskowych - w tym przypadku oddziałów SMIERSZ'u, czyli specjalnych jednostek NKWD. Na terenie okupowanej Polski w czasie i po wojnie jednostki te likwidowały niepodlegościowe podziemie i tworzyły miejscowe struktury zwalczające antykomunistyczną opozycję (m.in. tzw. żołnierzy wyklętych).
Nawet pobieżna znajomość umundurowania jednostek niemieckich i radzieckich z czasów wojny i uwzględnienie uproszczeń wynikających z licencji poetyckiej (a zapewne i względów elementarnego bezpieczeństwa) wskazuje na to, że obraz Wróblewskiego przedstawia egzekucję (lub nadzór nad egzekucją) polskiego cywila przez oficera NKWD, a nie przez "gestapowca".
Wróblewski, który był na przełomie lat 40-tych i 50-tych fanatycznym komunistą, po namalowaniu i publicznej prezentacji pierwszego z serii "Rozstrzeliwań" (kolejność ich powstawania jest sporna) wszystkie pozostałe obrazy tej serii malował w tajemnicy i publiczność poznała je dopiero po jego (prawdopodobnie) samobójczej śmierci w 1957 r.
Wiedza o historii powstania, ale i o rzeczywistej treści obrazów Wróblewskiego pozwala lepiej zrozumieć losy wielu artystów, którzy zbyt późno uświadomili sobie, jakiej ideologii służą. Właśnie dlatego "Rozstrzeliwanie z NKWD-dzistą" jest i zapewne długo jeszcze prezentowane będzie pod starym tytułem.

 

DZIAŁY WITRYNY

NA POCZĄTEK - PERIODYZACJA DZIEJÓW SZTUKI   NOWE DZIAŁY WITRYNY - TYLKO DLA ORŁÓW
 

 

   

 

periodyzacja

  historia antropologii

HISTORIA ANTROPOLOGII

antropologia to wiedza o człowieku jako organizmie biologicznym i istocie społecznej - tym antropologia była przynajmniej do czasu XX-wiecznego zwrotu lingwistycznego...

 

 

   

 

historia sztuki

OGÓLNA HISTORIA SZTUKI

przegląd wszystkich epok, stylów, nurtów, dzieł i artystów od prehistorii do współczesności w kontekście historii powszechnej.

  historia antykultury

HISTORIA ANTYKULTURY

podstawowe informacje o istocie kultury i ideologii antykultury, bez których nie jest możliwe zrozumienie ani sztuki współczesnej, ani samej współczesności. Pierwsze na świecie syntetyczne opracowanie tematu - od Reicha do Butler...

         

KANON SZTUKI

zbiór reprodukcji dzieł stanowiących kanon wiedzy o sztuce z krótkimi opisami i wyjaśnieniami. Proszę traktować ten zbiór jako wstęp do rozszerzonych opracowań dostępnych na stronach tematycznych.

  historia unii

HISTORIA UNII EUROPEJSKIEJ

od 1999 r., czyli od wejścia w życie Traktatu Amsterdamskiego, oficjalną strategią kulturową Europy jest tzw. gender mainstreaming, a państwa czlonkowskie Unii mają obowiązek ją realizować, tzn., że nie "mogą", ale "muszą".

         

HISTORIA MALARSTWA

historia malarstwa zatoczyła krąg od malowideł w prehistorycznych jaskiniach graweckich i magdaleńskich aż do malowideł w jaskiniach współczesnych przejść podziemnych.

 

 

HISTORIA RZEŹBY

rzeźba jest najstarszą dziedziną sztuki. Pierwsze świadomie tworzone dzieła artystyczne pochodzą sprzed ok. 30 tysięcy lat, ale epokę pierwszych cywilizacji zdominowała architektura.

             

HISTORIA IKONY

całe zachodnie malarstwo tablicowe wywodzi się bezpośrednio ze sztuki pisania ikony bizantyjskiej i powróciło do swych źródeł w wielu nurtach awangardowej sztuki nowoczesnej i współczesnej.

 

HISTORIA ARCHITEKTURY

architekura jest sztuką szczególną, ponieważ szeroko rozumianej funkcji użytkowej nadaje symboliczną formę estetyczną. Problemem architektury współczesnej jest to, że estetyczna forma niczego już nie symbolizuje.

             
historia ogrodów od starożytności do modernizmu

HISTORIA OGRODÓW

sztuka urządzania ogrodów jest najstarszą ze sztuk, ponieważ pierwszym ogrodem byl Raj.

  historia designu od ebenistów do postmodernistów

HISTORIA DESIGNU

wyroby złotnicze pochodzące z czasów tzw. Starej Europy to najwyższa półka sztuki designerskiej, ale historia designu zaczyna się od czasów, gdy designerzy zaczęli podpisywać swoje dzieła.

             
historia meblarstwa od Egiptu do Ikei

HISTORIA MEBLARSTWA

pochodzące sprzed trzech i pół tysiąca lat łóżka egipskich faraonów i to, czego używali oni zamiast poduszek mówią więcej o egipskiej kulturze, niż piramidy.

  historia ubioru, stroju i mody

HISTORIA UBIORU

nie wiadomo dokładnie, kiedy ubiór służący ochronie ludzkiego ciała stał się strojem - symbolem ludzkiego ducha. W każdym razie im bardziej symbolizował, tym mniej chronił.

             
klasycy fotografii i historia techniki fotograficznej

HISTORIA FOTOGRAFII

fotografia zwolniła malarstwo z obowiązku dokumentowania rzeczywistości, czym skłoniła artystów do rewizji pojęcia realizmu, ale status sztuki chciała osiągnąć naśladując malarstwo.

 

HISTORIA FILMU

w dziele filmowym ważne jest nie to, co film pokazuje, ale to, co z niego wycięto i jak posklejano w całość strzępy rzeczywistości. Dzięki temu tysiącletnią historię można opowiedzieć w ciągu godziny.

             

IKONOGRAFIA

ikonorafia to wiedza umożliwiająca odczytywanie z dzieła sztuki symbolicznych treści wlaściwych dla ducha epoki.

 

HISTORIA MUZYKI

muzyka jest sztuką abstrakcyjną. Niczego nie przedstawia, niczego nie ilustruje, a mimo to istnieje zadziwiająca spójność muzyki i innych dziedzin sztuki we wszystkich epokach.

             

MITOLOGIA GRECKA

mitologia grecka to - obok Starego i Nowego Testamentu - źródło pra-tematów wypełniających zbiorową wyobraźnię europejskiej kultury i konstruujących świat jej sztuki.

 

HISTORIA FILOZOFII

sztuka szuka odpowiedzi na te same pytania, co filozofia, chociaż używa innego języka. W XIX wieku i filozofia i sztuka zrezygnowały ze zrozumienia świata po to, żeby go zmieniać.

             

BIBLIOTEKA

fragmenty (przede wszystkim ilustracje) najważniejszych książek o historii sztuki, plany budowli, karty edukacyjne

 

MONOGRAFIE

zbiór najróżniejszych szkiców i opracowań szczegółowych i przekrojowych

             
 

 

SZCZEGÓŁOWA MAPA WITRYNY

PODZIAŁ MATERIAŁU

Cały materiał podzielony jest na:
CZĘŚCI- omawiające główne tematy w porządku chronologicznym,
MONOGRAFIE- omawiające wybrane tematy szczegółowe,
PIGUŁKI - wyciągi tekstowe działów,
DODATKI - działy informacyjne:

BIBLIOTEKA - fragmenty (przede wszystkim ilustracje) najważniejszych książek o historii sztuki, plany budowli, karty edukacyjne
MUZEA - przewodnik (z linkami) do najważniejszych zbiorów sztuki
FILMY - archiwum klipów prezentowanych na stronie głównej
SZKOŁY - linki do witryn szkół i uczelni artystycznych - krajowych i zagranicznych
PREZENTACJE - linki do monograficznych witryn artystów i grup artystycznych
KURSY/WARSZTATY - linki do różnego kursów przygotowawczych, pracowni prowadzących zajęcia artystyczne dla amatorów itp.
SŁOWNIK SZTUKI.

Wiele tematów w witrynie zostało zaledwie rozpoczętych, ale materiał jest systematycznie uzupełniany i korygowany, dlatego warto co jakiś czas wracać do stron już przejrzanych.

NAWIGACJA

Witryna ma kilka "pięter":
STRONA GŁÓWNA > CZĘŚĆ > DZIAŁ > RODZIAŁ > STRONA > TEMAT (np. HISTORIA SZTUKI>CYWILIZACJE>MORZE EGEJSKIE>SZTUKA HELLADZKA>MYKENY).

Winieta zawsze linkuje do strony głównej. Tytuł strony linkuje na piętro wyżej. Strzałki po bokach tytułów linkują do kolejnych stron na tym samym piętrze.
Link MENU-ARTYŚCI otwiera menu z listą artystów.

 

KANON . OGÓLNA HISTORIA SZTUKI . ARCHITEKTURA . MALARSTWO . RZEŹBA . MEBLARSTWO . DESIGN . UBIÓR I MODA OGRODY . MUZYKA . FILM . MITOLOGIA GRECKA . IKONOGARFIA . FILOZOFIA . FOTOGRAFIA . TEORIA KOLORU . MONOGRAFIE

STRONA GŁÓWNA ARTYŚCI
 

(lista alfabetyczna)

A

DELL'ABBATE
ADAM
AELST VAN
AIGNER
ALBRIGHT
ALECHINSKY
ALMA-TADEMA
AMIET
ANDREA DE
ANGELICO FRA
D'ANGERS
ANQUETIN
ANTES
ANUSZKIEWICZ
APPEL
ARP
ASHBEE

B

BACH
BACON
BALLA
BALTHUS
BAZIOTES
BEHRENS
BELLINI
BELLOWS
BENTON
BENSON
BERNARD
BERNI
BEYEREN VAN
BLAKE
BOCCIONI
BOCKLIN
BOLOTOWSKY
BONARD
BONINGTON
BOSBOOM
BOSCH
BOTERO
BOTTICELLI
BOUCHARDON
BOUCHER
BOUGUEREAU
BURNE-JONES
BRAQUE
BRAUER
BREITNER
BROUWER
BRUEGEL ST.
BUONARROTI

C

CADMUS
CANOVA
CARAVAGGIO
CARON
CASSATT
CASTELLI
CAROLSFELD VON
CARRA
CATLIN
CEZANNE
CHAGALL
CHALGRIN
CHARDIN
CHAVANNES DE
CHEŁMOŃSKI
CHIRICO DE
CHURCH
CIMABUE
CLAESZ
CLOSE
CLOUET
COLE
COLLINSON
CONSTABLE
COPLEY
CORAZZI
CORBUSIER LE
CORNEILLE
CORNELIUS VON
COROT
CORREGGIO
COUSIN
COTTINGHAM
COURBET
COUSIN ST.
CRANACH ST.
CRANE
CRAWFORD
CRAWHALL
CREDI DI
CROSS
CURRY

 

D

DALI
DANNECKER
DAUBIGNY
DAUMIER
DAVID
DEGAS
DELACROIX
DELAUNAY
DELVAUX
DEMUTH
DENIS
DERAIN
DOESBURG VAN
DONGEN VAN
DOW
DUBREUIL
DUBUFFET
DUCCIO
DUCHAMP
DUFY
DUPRE
DURER
DYCK VAN

E

EYCK VAN
ERNST
ENSOR
EAKINS
ESTES
EMESON

F

FETTING
FIORENTINO
FLACK
FRAGONARD
FRANCESCA DELLA
FRANKENTHALER
FRIEDRICH
FUCHS

G

GABO
GAINSBOROUGH
GAUGUIN
GENOVES
GERICAULT
GEROME
GHIRLANDAIO
GIACOMETTI
GIERYMSKI
GILLESPIE
GIOTTO
GIORGIONE
GOGH VAN
GOINGS
GORKY
GOYA
GRAMATTÉ
GRECO EL
GRIESHABER
GRIS
GROPIUS
GROSSBERG
GRUNEWALD
GRZYB
GÜTERSLOH
GUTHRIE

H

HAGENAUER
HALS
HANSON
HASSAM
HAUSNER
HEDA
HEEM DE
HENNESSEY
HENRI
HODLER
HOFMANN
HOLBEIN
HOMER
HONTHORST
HOPPER
HORNEL
HOUDON
HUBBARD
HUGHES
HUNT
HUTTER
HUYSUM VAN

I

INGRES
ISRAËLS

J

JENE
JORDAENS
JORN

K

KAHLO
KALF
KAMSETZER
KANDINSKY
KENSETT
KHNOPFF
KLAPHECK
KLEE
KLENZE VON
KLINE
KOCH
KOKOSCHKA
KOONING DE
KUBICKI

L

LANGHANS
LARSON
LAUTREC
LAVAL
LAVERY
LEGER
LEHERB
LEHMDEN
LEMPICKA
LEONARDO
LETHABY
LEWITAN
LEYSTER
LINDNER
LIPPI FILIPPINO
LIPPI FRA FILIPPO
LISSITZKY EL
LORENZETTI
LORRAIN
LOUIS
LUKS

M

MACDONALD
MACGREGOR
MACINTOSH
MACKE
MADOX BROWN
MAGRITTE
MAKART
MALCZEWSKI
MALEWICZ
MAN RAY
MANTEGNA
MARC
MARIS
MARTINI
MASACCIO
MATISSE
MAUVE
MELVILLE
MEMLING
MEMMI
MERLINI
MESDAG
METZINGER
MICHAŁOWSKI
MIDDENDORF
MILLAIS
MILLET
MIRO
MODIGLIANI
MOHOLY-NAGY
MONDRIAN
MONET
MOREAU
MORRIS
MOTHERWELL
MUECK
MUNCH
MUTHESIUS

N

NESTEROW
NEWMAN
NIEUWENHUYS
NITKA
NOLAND
NOLDE

O

O'CONOR
O'KEEFFEE
ORELLANA
OSTADE VAN
OVERBECK

P

PALMER
PANKIEWICZ
PATERSON
PEDERSEN
PENA DE LA
PETERSON
PICABIA
PICASSO
PIEROW
PINTURICCHIO
PISSARRO
PODKOWIŃSKI
POLLOCK
PONTORMO
PRENDERGAST
PRIMATICCIO
PRIOR

Q

QUESNEL

R

RADZIWILL
RAFAEL
REDON
REGSCHEK
REINHARDT
RENOIR
REMBRANDT
REYNOLDS
RIEPIN
ROBINSON
RODCZENKO
ROHE VAN DER
ROTHKO
ROSSETTI
ROUAULT
ROUSSEAU
RUBENS
RUISDAEL
RUSKIN
RUSSOLO
RUYSCH

S

SALOMÉ
SANDERSON
SAN PIETRO
SANT'ELIA
SAURA
SCHADOW VON
SCHIELE
SCHINKEL
SCHRIMPF
SCHUFFENECKER
SCHWITTERS
SÉGUIN
SéRUSIER
SEURAT
SEVERINI
SHEELER
SHINN
SIEMIRADZKI
SIGNAC
SIRONI
SISLEY
SKARBEK
ŚLEWIŃSKI
SLOAN
SOUFFLOT
STEEN
STELLA
STILL
STUART
STUCK VON
STWOSZ/STOSS
SUPREMUS
SZCZĘSNY
SZREGER

T

TAMAYO
TANGUY
TANNER
TATARKIEWICZ
TATLIN
THORVALDSEN
TIFFANY
TINTORETTO
TOOKER
TOOROP
TROYON
TRUMBULL
TURNER
TUTOR
TWACHTMAN
TYCJAN

U

UCCELLO
UTRILLO

V

VELASQUEZ
VENEZIANO
VENTRONE
VERKADE
VERMEER
VERONESE
VERROCCHIO
VLAMINCK
VOYSEY
VUILLAR

W

WALTON
WATERHOUSE
WATTEAU
WATTS
WEENIX
WEISSENBRUCH
WEYDEN V.D.
WHISTLER
WIERUSZ-KOWALSKI
WILLUMSEN
WOJTKIEWICZ
WOOD
WRIGHT
WYCZÓŁKOWSKI

Z

ZIMMER
ZUG
ZURBARAN

KANON
OLD MASTERS
01 PREHISTORIA, PIERWSZE CYWILIZACJE
02 STAROŻYTNA GRECJA
03 ETRUSKOWIE I STAROŻYTNY RZYM
04 SZTUKA WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKA, BIZANCJUM, ISLAM
05 PREROMANIZM, ROMANIZM
06 GOTYK 1
07 GOTYK 2
08 PROTORENESANS
09 RENESANS ARCHITEKTURA
10 RENESANS MALARSTWO
11 RENESANS RZEŹBA
12 MANIERYZM
13 RENESANS I MANIERYZM W POLSCE
14 BAROK ARCHITEKTURA
15 BAROK MALARSTWO 1
16 BAROK MALARSTWO 2
17 BAROK RZEŹBA
18 ROKOKO
19 BAROK I ROKOKO W POLSCE
20 KLASYCYZM W EUROPIE I W POLSCE
21 ROMANTYZM
22 REALIZM
23 AKADEMIZM I MALARSTWO HISTORYCZNE
24 PRERAFAELICI, SYMBOLIZM
25 IMPRESJONIZM, NEOIMPRESJONIZM
26 POSTIMPRESJONIZM NABIZM
27 ARCHITEKTURA XIX WIEKU
28 RZEŹBA XIX WIEKU
29 SECESJA
30 MŁODA POLSKA
31 FOWIZM, EKSPRESJONIZM, NOWA RZECZOWOŚĆ
32 FUTURYZM, KUBIZM, ABSTRAKCJONIZM
33 DADAIZM, SURREALIZM
34 BAUHAUS, SUPREMATYZM, UNIZM, KONSTRUKTYWIZM
35 POLSKI MODERNIZM
36 INFORMEL, ABSTRAKCJA POMALARSKA, NOWA FIGURACJA
37 POP ART, OP-ART, FOTOREALIZM
38 KONCEPTUALIZM, LAND ART., ARTE POVERA, BRUT ART
39 ARCHITEKTURA WSPÓŁCZESNA (II POŁ. XX WIEKU)
40 RZEŹBA XX WIEKU
 
OGÓLNA HISTORIA SZTUKI
PREHISTORIA
PALEOLIT
MEZOLIT
NEOLIT
BRAZ
TEORIA KURHANOWA
PRA-PISMO
PRA-RELIGIE
MALARSTWO
RZEŹBA
PETROGLIFY
MEGALITY
CERAMIKA
CYWILIZACJE
EGIPT
WCZESNODYNASTYCZNY
STARE PAŃSTWO
ŚREDNIE PAŃSTWO
NOWE PAŃSTWO
OKRESY PÓŹNY
DYNASTIE
BOGOWIE
ŚWIĄTYNIE
PIRAMIDY
MORZE EGEJSKIE
HELLADA / MYKEŃSKA
MYKENY
PYLOS
TIRYNS
TROJA
CERAMIKA
CYKLADY
AKROTIRI
KRETA / MINOJSKA
KNOSSOS
AGIA TRIADA
FAJSTOS
MALIA
GOURNIA
ZAKROS
HETYCI
HATTUSA, ALACA HUYUK
MEZOPOTAMIA
SUMER
ASYRIA
BABILONIA
ARTEFAKTY
STAROŻYTNOŚĆ
WIEKI CIEMNE
GRECJA ARCHAICZNA
GRECJA KLASYCZNA I HELLENIZM
MIASTA
ŚWIĄTYNIE
RZEŹBA
CERAMIKA
ETRUSKOWIE
RZYM
CESARZE
CENTRUM
FORUM ROMANUM
FORA CESARSKIE
TERMY
COLOSSEUM
CIRCUS MAXIMUS
REZYDENCJE
VILLA HADRIANA
HERCULANUM
OSTIA
POMPEJE
PERSJA
ŚREDNIOWIECZE
CHRZEŚCIJANIE
WCZESNE CHRZEŚCIJAŃSTWO
KOPTOWIE
KATAKUMBY
ŚWIĄTYNIE
SARKOFAGI
MANUSKRYPTY
BIZANCJUM
OKRES WCZESNY
OKRES ŚREDNI
CESARSTWO ŁACIŃSKIE
OKRES PÓŹNY
PREROMANIZM
WIZYGOCI
MEROWINGOWIE
KAROLINGOWIE
OTTONOWIE
SZTUKA INSULARNA
LONGOBARDOWIE
GOTYK
GOTYK
PIERWSZE KATEDRY
KONSTRUKCJA KATEDRY GOTYCKIEJ
CECHY STYLU
GOTYK PÓŹNY

PLANY KATEDR
SKLEPIENIA
100 KATEDR
ODMIANY
GOTYK MIĘDZYNARODOWY

NOWOŻYTNOŚĆ
RENESANS
100 BUDOWLI RENESANSOWYCH
MANIERYZM
BAROK
100 BUDOWLI BAROKOWYCH I ROKOKOWYCH
ROKOKO
KLASYCYZM
XIX WIEK - ROMANTYZM
ROMANTYZM
NORWICH SCHOOL

NAZAREŃCZYCY

THE ANCIENTS

HISTORYZM

BARBIZON

DÜSSELDORF

PURYZM

AKADEMIZM
XIX WIEK - PREMODERNIZM
REALIZM
IMPRESJONIZM

MUNCH
PONT-AVEN

PRERAFAELICI

ARTS&CRAFTS

POSTIMPRESJONIZM

NEOIMPRESJONIZM

VAN GOGH

NABIŚCI

SYMBOLIZM

SECESJA
MALARSTWO AMERYKAŃSKIE I
MODERNIZM
KUBIZM
FUTURYZM

SUPREMATYZM

FOWIZM

EKSPRESJONIZM

NEOKLASYCYZM
ORFIZM
DADAIZM

NEOPLASTYCYZM
ELEMENTARYZM

KONSTRUKTYWIZM

NOWA RZECZOWOŚĆ
ART DECO

SURREALIZM

A.R.

MALARSTWO AMERYKAŃSKIE II
POSTMODERNIZM
NIGHTHAWKS
MAGIC
NOWA FIGURACJA
COBRA
ACTION PAINTING
HARD EDGE
FANTASTIC
POP-ART
NEO-DADA
MINIMAL ART
COLOR FIELD
OP-ART
HIPERREALIZM
CLASSIC REAL
HAPPENING
NEOEKSPRESJA
KONCEPTUALIZM
BRITART
AZJA
CHINY
TRADYCYJNE MALARSTWO CHIŃSKIE
INDIE
ŚWIĄTYNIE SKALNE
JAPONIA
MALARSTWO JAPOŃSKIE
OGRODY JAPOŃSKIE
 
HISTORIA ARCHITEKTURY
OD PREHISTORII DO HISTORYZMÓW
PREHISTORIA
CYWILIZACJE
STAROŻYTNOŚĆ
WCZ. ŚR-WIECZE
ŚREDNIOWIECZE
RENESANS
BAROK
KLASYCYZM
HISTORYZM
ARCHITEKTURA WSPÓŁCZESNA
MODERNIZM
POSTMODERNIZM
HIGH-TECH
DEKONSTRYKTYWIZM
REGIONALIZM KRYTYCZNY
TEMATY SZCZEGÓŁOWE

CHICAGO SCHOOL
DOMY PRERIOWE
AMSTERDAM SCHOOL
DE STIJL
WENDINGEN
BAUHAUS
INTERNATIONAL
ART-DECO
STREAMLINE
FRANK L. WRIGHT
C.F.A. VOYSEY
H. MUTHESIUS
ANTONIO SANT'ELIA
WALTER GROPIUS
LE CORBUSIER
MIES VAN DER ROHE

 
HISTORIA MALARSTWA
PRZEGLĄD
GOTYK
RENESANS
MANIERYZM
BAROK
ROKOKO
KLASYCYZM
ROMANTYZM
AKADEMIZM
REALIZM
SYMBOLIZM
EKSPRESJONIZM

EKSPRESJONIZM FIGURATYWNY
ABSTRACT EXPRESSIONISM
NEO-EKSPRESJONIZM
MODERNIZM
POSTMODERNIZM
AMERYKANIE
WPŁYWY
GŁÓWNE NURTY MALARSTWA NOWOCZESNEGO
 
HISTORIA RZEŹBY
LISTA RZEŹBIARZY
PREHISTORIA
PIERWSZE CYWILIZACJE

PREHISTORIA
SUMER/AKAD
BABILON/ASYRIA
EGIPT
CYKLADY
MYKENY
KRETA
GRECJA
GRECJA
GRECJA ARCHAICZNA
GRECJA KLASYCZNA
HELLENIZM
RZYM
ETRUSKOWIE
RZYM
ŚREDNIOWIECZE
WCZESNE CHRZEŚCIJAŃSTWO
BIZANCJUM
RZEŹBA INSULARNA
RZEŹBA PRZEDROMAŃSKA
ROMANIZM
GOTYK
RENESANS I MANIERYZM
BAROK ROKOKO KLASYCYZM
XIX WIEK
AKADEMIZM
IMPRESJONIZM
SYMBOLIZM
NOWOCZESNY KLASYCYZM
MODERNIZM
SYNTETYZM
EKSPRESJONIZM FIGURATYWNY
KUBIZM
FUTURYZM
DADAIZM
KONSTRUKTYWIZM
NEOPLASTCYZM
SURREALIZM
SOCREALIZM
EKSPRESJONIZM ABSTRAKCYJNY
XX WIEK
POP-ART
MINIMALIZM
POSTMINIMALIZM
ABSTRAKCJONIZMY
NOWA FIGURACJA
FOTOREALIZM
INSTALACJE
LAND-ART
HISTORIA MEBLARSTWA
WSTĘP
PREHISTORIA I STAROŻYTNOŚĆ
PREHISTORIA I EGIPT
GRECJA
RZYM
BIZANCJUM
ŚREDNIOWIECZE
KONSTRUKCJA
SKRZYNIE
SZAFY
KREDENSY
STOŁKI
KRZESŁA
ŁAWY
STOŁY
ŁÓŻKA
PRIE-DIEU
ELEMENTY STYLU
RENESANS
CHRONOLOGIA
EWOLUCJA KRZESEŁ
RENESANSOWYCH
PRZEGLĄD MEBLI
WG RODZAJÓW
SŁOWNIK
BAROK
CHRONOLOGIA
FRANCJA
LUDWIK XIII
LUDWIK XIV
DETALE
EWOLUCJA
ANGLIA
RESTAURACJA
WILLIAM & MARY
REGENCJA
CHRONOLOGIA
NOGA KABRIOLOWA
FRANCJA
REGENCJA
ANGLIA
QUEEN ANNE
PALLADIANIZM
ROKOKO
CHRONOLOGIA
TECHNIKI ZDOBNICZE
LUDWIK XV
CHIPPENDALE
KLASYCYZM
CHRONOLOGIA
PROJEKTANCI
LUDWIK XVI
HERCULANUM/POMPEJE
ANGLIA
STYL ADAMÓW
HEPPLEWHITE/SHERATON
EMPIRE
CHRONOLOGIA
TERMINOLOGIA
PROJEKTANCI
DYREKTORIAT
EMPIRE
ANGLIA
USA
RESTAURACJA
CHRONOLOGIA
TERMINOLOGIA
PROJEKTANCI
FRANCJA
BIEDERMEIER
AMERYKA
HISTORYZMY
CHRONOLOGIA
TERMINOLOGIA
NEOGOTYK
NEORENESANS
NEOROKOKO
NEOBAROK
PROJEKTANCI
PRZYKŁADY
KOLONIALIZM
TERMINOLOGIA
STYL KOLONIALNY
ŹRÓDŁA STYLU
MEBLE PLEBEJSKIE
MEBLE ARYSTOKRATYCZNE
RUSKIN - ESTETYZM - ARTS & CRAFTS
CHRONOLOGIA
CRISTAL PALACE
RUSKIN
KRZESŁO WINDSORSKIE
KRZESŁO BREWSTERA
SHAKERS
ESTETYŚCI
MORRIS
ARTS & CRAFTS
AMERICAN ARTS & CRAFTS
STYL MISYJNY
MACKINTOSH I GLASGOW STYLE
SECESJA
WSTĘP
CHRONOLOGIA
ŹRÓDŁA
ART-DECO
NARODZINY STYLU
POLSKA ART-DECO W PARYŻU
AMERYKAŃSKA ART-DECO
STREAMLINE
CHRONOLOGIA
MEBLE
MODERNIZM
RIETVELD/DE STIJL
EILEEN GRAY
REICH/VAN DER ROHE
PERRIAND/LE CORBUSIER
BREUER/STAM/BAUHAUS
HELLERAU
MODERNIZM ANGIELSKI
SUMMERS
UTILITY FURNITURE
FESTIWAL BRYTYJSKI
ROBIN DAY
NIEMCY
SKANDYNAWIA
ELIEL SAARINEN
ALVAR AALTO
EERO SAARINEN
CHARLES/RAY EAMES
MEBLE DUŃSKIE
POSTMODERNIZM
ITALIAN STYLE
TRADYCJA
COMPASSO D'ORO
PROJEKTANCI
TRANSITIONAL STYLE
 
HISTORIA DESIGNU
WIELCY DESIGNERZY
SŁYNNI EBENIŚCI
IKONY DESIGNU
SŁYNNE SAMOCHODY
HISTORIA PLAKATU
HISTORIA TYPOGRAFII
 
HISTORIA UBIORU
WSTĘP
PREHISTORIA
WCZESNASTAROŻYTNOŚĆ
MEZOPOTAMIA
EGIPT
KULTURA MINOJSKA
STAROŻYTNOŚĆ
STAROŻYTNA GRECJA
STAROŻYTNY RZYM
BIZANCJUM
ELEMENTY UBIORU
STRÓJ DWORSKI DAMSKI
STRÓJ DWORSKI MĘSKI
UBIÓR ŻOŁNIERSKI
STRÓJ POWSZEDNI
STRÓJ LITURGICZNY
REKONSTRUKCJE
ŚREDNIOWIECZE
ELEMENTY UBIORU
WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO
NAKRYCIE GŁOWY
BIŻUTERIA
OBUWIE
ROMANIZM
ELEMENTY UBIORU MĘSKIEGO
ELEMENTY UBIORU DAMSKIEGO
GOTYK
NAKRYCIE GŁOWY
HENNIN
CHAPERON
COTEHARDIE
DEKOLT V
VERDUGADO
HOUPPELANDE
RENESANS
RENESANSOWY STRÓJ DAMSKI
RENESANSOWY STRÓJ MĘSKI
UBIÓR PLEBEJSKI
PRZYKŁADY
BAROK
BAROKOWY STRÓJ DAMSKI
BAROKOWY STRÓJ MĘSKI
ROKOKO
ROKOKOWY STRÓJ DAMSKI
ROKOKOWY STRÓJ MĘSKI
KLASYCYZM
MAGAZYNY MODY
REWOLUCJA
DYREKTORIAT
EMPIRE
STRÓJ MĘSKI
DANDYS
PRZYKŁADY
ROMANTYZM
RESTAURACJA
BIEDERMEIER
STRÓJ WIKTORIAŃSKI
STRÓJ DAMSKI
HISTORIA GORSETU I KRYNOLINY
STRÓJ MĘSKI
 
HISTORIA MODY
PIERWSZE CZASOPISMA
STRÓJ REFORMOWANY
WORTH
WIELCY PROJEKTANCI
DOUCET
PAQUIN
FORTUNY
POIRET
LANVIN
CHANEL
PATOU
FERRAGAMO
SCHIAPARELLI
VIONNET
MAINBOCHER
MOLYNEUX
HOLLYWOOD
AMERYKANIE
NEW LOOK DIORA
SAINT LAURENT
 
HISTORIA OGRODÓW
OD RAJU DO WSPÓŁCZESNOŚCI
STAROŻYTNOŚĆ
CASA DEI VETTII
CASA DI PANSA
CASA DEL FAUNO
VILLA DEI PAPIRI - VILLA GETTY
VILLA ROMANA DEL CASALE
VILLA HADRIANA
PORTICUS LIVIAE
ŚREDNIOWIECZE
EUROPEJSKI OGRÓD ŚREDNIOWIECZNY
ISLAMSKIE "OGRODY PERSKIE"
RENESANS
WŁOSKI OGRÓD RENESANSOWY
FRANCUSKI OGRÓD RENESANSOWY
OGRODY MANIERYSTYCZNE
OGRODY BOTANICZNE
BAROK
FRANCUSKI OGRÓD BAROKOWY
OGRÓD KRAJOBRAZOWY
PUSTELNIK DO WYNAJĘCIA
ANGIELSKI OGRÓD KRAJOBRAZOWY
FRANCUSKI OGRÓD KRAJOBRAZOWY
FOLLIES
OGRÓD WIEJSKI
GRAVETYE MANOR
MUNSTEAD WOOD
BARRINGTON COURT
MANOR HOUSE - UPTON GREY
BOIS DES MOUTIERS
GIVERNY
OGRÓD ARTS&CRAFTS
MODERNIZM
OGRODY WSCHODU
SŁYNNE OGRODY
ALHAMBRA
ALKAZAR
BOBOLI
ERMENONVILLE
VILLA LANTE
NIJO
PETIT TRIANON
STOURGEAD
STOWE
VAUX-LE-VICOMTE
SŁOWNIK
 
HISTORIA FILMU
PERIODYZACJA . PERCEPCJA
TECHNIKA FILMOWA I KINOWA
NARODZINY KLASYCZNEGO JĘZYKA FILMOWEGO
JĘZYK AWANGARDY
ZŁOTY WIEK HOLLYWOOD
WOJNA O HEGEMONIĘ W KULTURZE
FILM EUROPEJSKI PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
FILM AMERYKAŃSKI PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
GRAMATYKA JĘZYKA FILMOWEGO
LISTA FILMÓW
 
 
HISTORIA MUZYKI
STAROŻYTNOŚĆ
MUZYKA W PREHISTORII
MUZYKA ANTYCZNA
INSTRUMENTARIUM
ŚREDNIOWIECZE
CHORAŁ GREGORIAŃSKI
DRAMAT LITURGICZNY
ARS ANTIQUA
ORGANUM
TRUBADURZY
ARS NOVA
TRECENTO
ARS SUBTILIOR
ZAPOWIEDŹ RENESANSU
RENESANS
ZMIANY
GATUNKI
INSTRUMENTY
RENESANS WCZESNY
RENESANS DOJRZAŁY
RENESANS PÓŹNY
MANIERYZM
FLORENCKA CAMERATA
BAROK
ZMIANY
BAROK WCZESNY
BAROK DOJRZAŁY
BAROK PÓŹNY
ROKOKO-GALANT
INSTRUMENTY
FORMY MUZYCZNE
KLASYCYZM
PREKURSORZY
ZMIANY
KLASYCYZM WCZESNY
KLASYCYZM DOJRZAŁY
KLASYCYZM PÓŹY
INSTRUMENTY
ORKIESTRA
GATUNKI
ROMANTYZM
PREKURSORZY
ROMANTYZM WCZESNY
ROMANTYZM DOJRZAŁY
ROMANTYZM NARODOWY
ROMANTYZM POWAGNEROWSK
MODERNIZM
ERIK SATIE
IMPRESJONIZM
FUTURYZM
EKSPRESJONIZM
DODEKAFONIA
FOLKLOR
NEOKLASYCYZM
SERIALIZM
PUNKTUALIZM
STOCHASTYKA
MUZYKA KONKRETNA
ALEATORYZM
MINIMALIZM
SONORYZM
JAZZ
KONIEC MUZYKI
BEBOP
COOL JAZZ
MODAL JAZZ
FREE JAZZ
MUZYKA IMPROWIZOWANA
 
MITOLOGIA GRECKA
TEOGONIA
TEMATYKA MITÓW
CYKL HERAKLEJSKI
NARODZINY I MŁODOŚĆ
12 PRAC HERAKLESA
DEJANIRA i NESSOS
CYKL KRETEŃSKI
EUROPA
MINOS
PAZYFAE
MINOTAUR
DEDAL/IKAR
EZEUSZ
ARIADNA
CYKL TEBAŃSKI
KADMOS
LAJOS
EDYP
ANTYGONA
SIEDMIU PRZECIW TEBOM
EPIGONI
CYKL MYKEŃSKI
TANTAL
PELOPS
AGAMEMNON
IFIGENIA
MENELAOS
KLITAJMESTRA
ORESTES
NIOBE
CYKL TROJAŃSKI
ZAŁOŻENIE TROI
PIERWSZA WOJNA TROJAŃSKA
SĄD PARYSA
HELENA
GNIEW ACHILLESA
KOŃ TROJAŃSKI
ARGONAUCI
ODYSEUSZ
PERSEUSZ
PROMETEUSZ
 
IKONOGRAFIA
IKONOGRAFIA - IKONOLOGIA
IKONOGRAFIA MITOLOGICZNA
IKONOGRAFIA CHRZEŚCIJAŃSKA
STARY TESTAMENT
EWANGELIA
HAGIOGRAFIA
TEORIA IKONY
HISTORIA IKONY
SZKOŁY IKONOGRAFICZNE
ANGELOLOGIA
DEMONOLOGIA
 
HISTORIA FILOZOFII
 
HISTORIA FOTOGRAFII
GALERIA MISTRZÓW
 
MONOGRAFIE

SZKOŁA CHICAGOWSKA I i II
FRANK LLOYD WRIGHT
I DOMY PRERIOWE

BERLAGE I SZKOŁA AMSTERDAMSKA
WERKBUND I BAUHAUS
ART-DECO I STREAMLINE MODERNE
STYL MIĘDZYNARODOWY
ZAMKI NAD LOARĄ
TRZY NURTY SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
EKSPRESJONIZMY
MALARSTWO AMERYKAŃSKIE
BRITART CONTRA STUCKISM
SZTUKA PRYMITYWNA,
LUDOWA, NAIWNA
PRYMITYWIZM

TEORIA KOLORU

PIGUŁKI
PREHISTORIA
PIERWSZE CYWILIZACJE
STAROŻYTNOŚĆ
WCZESNE ŚREDNIOWIECZE
ŚREDNIOWIECZE
NOWOŻYTNOŚĆ
ROMANTYZM
PREMODERNIZM
MODERNIZM CZ.I
MODERNIZM CZ.II
DRUGA AWANGARDA
POSTMODERNIZM
NEOEKSPRESJONIZM
NEOKONCEPTUALIZM
JAPONIA
 
DODATKI
MUZEA I GALERIE
SZKOŁY ARTYSTYCZNE
KURSY I PRACOWNIE
PREZENTACJE
SŁOWNIK SZTUKI
FILMY
 
BIBLIOTEKA
KSIĄŻKI
PLANY BUDOWLI
KARTY EDUKACYJNE
 

 

 

 

 

A to dla tych, którzy myślą, że to na co patrzą jest tym, co widzą...

 

 

...dobrze się przyjrzyj, odejdź od monitora na ok. 3-4 m i przyjrzyj się jeszcze raz...

 

.